Lidmaatschap

Wilt u ook lid worden?

De Frisian Yacht Club kent drie soorten lidmaatschappen n.l. – FYC Zakelijk Maritiem – FYC Jongeren – FYC Support

FACILITEITEN VOOR DE LEDEN:

FYC Zakelijk Maritiem o.a.
Deelname FYC geïnitieerde projecten en commissies;
Actieve deelname (onderdeel zijn van) binnen onze arrangementen/activiteiten;
Bijwonen van zakelijke bijeenkomsten / Meet & Greets;
Vrije deelname aan tochten en regatta’s georganiseerd door de FYC;

Het jaarlidmaatschap FYC Zakelijk Maritiem van de FYC bedraagt € 1.800,- per jaar exclusief Btw

FYC Jongeren (tot 35 jr.)
Deelname FYC commissies
Actieve deelname (onderdeel zijn van) binnen onze arrangementen/activiteiten
Bijwonen van zakelijke bijeenkomsten / Meet & Greets
Vrije deelname aan tochten en regatta’s georganiseerd door de FYC

Het persoonlijk jaarlidmaatschap FYC Jongeren en FYC Support bedraagt € 475,- per jaar exclusief Btw

FYC Support
Zijn leden die de club een warm hart toedragen en financieel bij willen dragen om watersportactiviteiten binnen de organisatie te ondersteunen. Doelstelling hiervan is om vooral jongeren de gelegenheid te geven om kennis te maken met zeilen en roeien op zee.  FYC organiseert jaarlijks een vaarttocht/event voor deze bijzondere leden.

Het jaarlidmaatschap FYC- support bedraagt 475,- per jaar exclusief Btw  

Netwerk
Als lid van de Frisian Yacht Club maakt u deel uit van een groot netwerk. De leden zijn uit een breed (internationaal) veld afkomstig: bedrijfsleven, overheid, export, kennisinstellingen, zuster-yachtclubs en uiteraard de zeilwereld.

Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met het MKB-Noord, VNO-NCW en diverse Kamers van Koophandel. De Club beschikt dan ook een groot en relevant (inter)nationaal netwerk, waar u als lid profijt en plezier van kunt hebben.

Bent u geïnteresseerd geraakt in de Frisian Yacht Club? Neem gerust contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Secretariaat

Bitgumerdyk 4

9034GJ Marsum

Telefoon:      058-2121312

Mobiel:         06-53189590

Mail:              info@frisianyachtclub.com