Lidmaatschap

 

Wilt u ook lid worden?

De Frisian Yacht Club kent drie soorten lidmaatschappen n.l. – FYC Zakelijk Maritiem – FYC Jongeren / FYC Support

FACILITEITEN VOOR DE LEDEN:

FYC Zakelijk Maritiem o.a.
Gebruik in overleg van vergaderruimten in Amsterdam en Harlingen;
Deelname FYC geïnitieerde projecten en commissies;
Bijwonen van zakelijke bijeenkomsten / Meet & Greets;
Vrije deelname aan tochten en regatta’s georganiseerd door de FYC;
Deelname met korting aan cursussen en opleidingen;

Het jaarlidmaatschap FYC Zakelijk Maritiem van de FYC bedraagt € 1.800,- per jaar exclusief Btw

FYC Jongeren (tot 35 jr.) en FYC Support o.a.
Gebruik in overleg van vergaderruimten in Amsterdam en Harlingen;
Deelname FYC commissies
Bijwonen van zakelijke bijeenkomsten / Meet & Greets
Vrije deelname aan tochten en regatta’s georganiseerd door de FYC
Deelname met korting aan cursussen en opleidingen

Het persoonlijk jaarlidmaatschap FYC Jongeren en FYC Support bedraagt € 375,- per jaar exclusief Btw

Netwerk
Als lid van de Frisian Yacht Club maakt u deel uit van een groot netwerk. De leden zijn uit een breed (internationaal) veld afkomstig: bedrijfsleven, overheid, export, kennisinstellingen, zuster-yachtclubs en uiteraard de zeilwereld.

Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met het MKB-Noord, VNO-NCW en diverse Kamers van Koophandel. De Club beschikt dan ook een groot en relevant (inter)nationaal netwerk, waar u als lid profijt en plezier van kunt hebben.
Bent u geïnteresseerd geraakt in de Frisian Yacht Club? Neem gerust contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Secretariaat
Bitgumerdyk 4
9034GJ Marsum
Telefoon:      058-2121312
Mobiel:         06-53189590
Mail:              info@frisianyachtclub.com