Welkom


De Frisian Yacht Club is de ontmoetingsplek voor booteigenaren, bootliefhebbers, botenbouwers en aanverwante professionals. Onze missie is het bevorderen van contacten in deze groep en het organiseren van maritieme events op lokaal, nationaal en internationaal nivo. Vanuit onze 
club, en/of in samenwerking met internationale yacht clubs.

De Frisian Yacht Club (FYC) is een club voor enthousiaste levensgenieters die prettig zaken willen doen, nieuwe mensen willen ontmoeten en hun netwerk op peil willen houden in een plezierige omgeving. De liefde voor boten, zeilen, het water en ‘het maritieme’ vormen de bindende factor binnen de Frisian Yacht Club. Ook brancheorganisaties, commerciële clubs en andere instellingen kunnen het lidmaatschap verkrijgen.

De Frisian Yacht Club is internationaal georiënteerd. Haar activiteiten vinden plaats in Amsterdam, het Waddengebied en het Friese merengebied en draagt de Nederlandse Maritieme wereld een ‘warm hart’ toe. Wij willen u uitnodigen deel uit te maken van de Frisian Yacht Club, de club waar business and pleasure elkaar naadloos aanvullen.

Secretariaat is gevestigd in Marsum (Friesland)

Doelstellingen

In Noord-Nederland ontbrak in het geheel een Yacht Club voor zeezeilers, laat staan dat er voldoende evenementen zijn waaraan grotere zeiljachten zouden kunnen deelnemen.

Wereldwijd bestaan Yacht Clubs in steden met de grotere jachthavens. In Nederland is het begrip ‘Yacht Club’ nog niet wijdverbreid. Zeilen is vooral herkenbaar als breedtesport, en minder als sport met een exclusieve topstructuur.

De Frisian Yacht Club streeft twee hoofddoelstellingen na:

  1. Het faciliteren en bevorderen van de zeezeilvaart vanuit Harlingen, met speciale aandacht voor de gedragsregels welke het Waddengebied – als internationaal natuurgebied – oplegt aan haar bezoekers;
  2. Het bijeenbrengen van personen, ondernemingen en instellingen op een maatschappelijk en zakelijk niveau, ter bevordering van de economische -en maatschappelijke ontwikkelingen van Noord-Nederland en met name de provincie Friesland. Tot slot het aangaan van nationale -en internationale contacten binnen de bestaande structuren.

Linkedin