Nieuw Waddenproject!

Frisian Yacht Club ontwikkelt nieuw Waddenproject!

De Frisian Yacht Club ontwikkelt een nieuw plan om zeezeilen en zeeroeien mogelijk te maken vanaf de Waddenzeekust. Vorig jaar heeft de club verschillende proeven gedaan om te onderzoeken of het überhaupt mogelijk is om deze lang gekoesterde wens werkelijkheid te laten worden. Binnen dit project wordt nauw samengewerkt met Gemeente Waadhoeke en Wetterskip Fryslân. In 2019 zal er proef gevaren worden vanaf Roptasyl. Bent u geinteresseerd in dit project bel of mail ons!  

Slib- en kweldervorming maakt het steeds lastiger om de Friese kust aantrekkelijk te houden voor niet alleen badgasten, maar vooral voor watersporters die de Waddenzee op willen. Laatst genoemden, veelal jongeren en geoefende zeilers, vormen een belangrijke doelgroep voor de Frisian Yacht Club. Vanaf de ‘nieuwe’ locatie “Roptasyl” is het mogelijk om met open zeilboten ‘het ruime sop te kiezen’ om de Waddenzee te verkennen of voor een tocht naar de altijd zonnige Waddeneilanden. Zeilboten met een vaste kiel en een diepgang tot 1,30 hebben kunnen hier te water worden gelaten. Zeegaande roeiboten kunnen hier ook probleemloos gefaciliteerd worden.

In het projectplan “Catch the Wind” is ook voor “Zwarte Haan” een belangrijke rol weggelegd. Deze prachtige locatie is al voorzien van allerlei accommodaties zoals een restaurant, camping e.d. De Frisian Yacht Club ziet er vooral kansen om hier het roeien op de Waddenzee te faciliteren.

Waar Harlingen volstrekt ongeschikt is voor deze doelgroepen, vanwege de drukke beroepsvaart in de haven zelf, maar vooral rondom de havenmond, leent de nieuwe locatie zich als geen ander voor rustig varen op windkracht , stroming of handkracht ver buiten de bekende drukke vaarwegen. Binnenkort zal in de media bekend worden gemaakt waar deze locatie is.