Restauratie Zomerweelde
Binnen de FYC kan gezeild (arrangementen) worden met de Zomerweelde genaamd; “Eilean Donan”. Het is een prachtige gelijnde boot met goede zeileigenschappen voor max. 4 personen. Begin zestigerjaren is de boot aangekocht door Reinier Westra, is nog steeds in familiebezit en verkeerd in zeer goede staat. Zie bijgaande foto’s
(zie klasse geschiedenis onderaan)

Afgelopen jaar is de restauratie ervan in eigen beheer bij de FYC werf afgerond en ligt inmiddels weer op z’n plek in het ‘oude vertrouwde schiphuis’ te Grou. Klaar voor het nieuwe zeilseizoen!

De restauratie betrof:

  • Het vervangen van 1.80 m kielbalk en een aantal latten nabij de kielbalk
  • Nagenoeg gehele vervanging van 2 spanten
  • Vervangen van de gehele mastkoker
  • ¾ van de buikdenning en het gehele kader ervan
  • Totale nieuwe laklaag romp

 Restauratie Zomerweelde

Geschiedenis zomerweelde (publicatie Scheepvaart museum Sneek)
De Zomerweelde is de voorloper van de vrijheidsklasse. In 1942 schreef het K.N.W.V. een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een zeilboot met 12 vierkante meter zeil. De prijsvraag zou kunnen leiden tot een nieuwe klasse. Het moest een stabiel zeiljacht worden, dat vooral de jeugd zou aanspreken, dat snel moest zijn maar ook geschikt voor het maken van tochten, dat een lage bouwprijs zou moeten hebben en derhalve door amateurs gebouwd moest kunnen worden. Er kwamen 55 inzendingen binnen: Workum, Vinking, vlinderjacht, Zomerweelde, Zomerwind, Oostergoo, etc. Siep van der Meer won de eerste prijs met de Zomerweelde. Er waren drie derde prijzen voor L. Moerman (maasjol), Chr. van der Zee (Kilpalipude, een soort vergrote olympiajol) en Romke de Vries. Het verbond maakte van de Zomerweelde geen eenheidsklasse. Wel werden er meerdere van gebouwd. De technische commissie van het K.N.W.V. moest zelf een nieuwe klasse ontwerpen met als basis de inzendingen van de prijsvraag. Het nieuwe ontwerp was smaller dan de Zomerweelde; de Vrijheids klasse.