Om u een overzicht te geven over Frisian Yacht Club leest u in de volgende Blog artikelen vanaf de oprichting in 2004 door Guus Westra tot heden.

In deze categorie “Geschiedenis” zult u diverse artikelen vinden van de organisatie en projecten die hebben plaatsgevonden en vinden!

Structuur:

 

Vereniging FYC: Opgericht in 2004
Geopend 23 mei 2007

Commissie Cultureel, Recreatie en Toerisme
Commissie Projecten
Commissie Evenementen
Commissie Educatie
Commissie buitenlandse relaties

Bestuursleden DB 2010 :

Voorzitter / penningmeester:
Secretaris / PR beleid / R&T
Bestuurslid Projecten
Bestuurslid Buitenlandse zaken
Bestuurslid onderwijs
Bestuurslid evenementen
Bestuurslid Zeilcursussen
Guus Westra
Jean Piere Komans
Atte Haagsma
Shahram Samadjan
Stephen Cros
Frans Breek
Marianne van der Linden

Commissie van Aanbeveling bij oprichting:

Drs. Ed Nijpels
Drs. :oek Hermans
Sir Colin Budd
Prof. Dr. Jurgen Smit Trentz
Anne Jan Zwart
Wietse v.d. Zee
Jos Paques
Franco Costa
CdK Provincie Friesland
Voorzitter MKB Nederland
Voormalig Ambassadeur Verenigd Koninkrijk
Directur KvK Hamburg
Voormalig voorzitter KvK Friesland
Bekend architect en zeezeiler
Paques Balk, waterzuivering technieken
Wereldberoemd maritiem schilder

J-jachten in actie

Hoofddoelstelling Club:

Hoofddoelstelling van de club is;  internationaal handelscontacten leggen ten behoeve van de Noord Nederlandse economie en in het bijzonder de Friese.
Maritieme thema’s staan centraal bij de bijeenkomsten Zeezeilen is het informele bindmiddel.  

Internationaal Netwerk: 

Frisian Yacht Club heeft inmiddels een netwerk gelegd in Scandinavië, Baltische Staten,

West Europa, Continent Afrika, Middenoosten en Centraal Azie. Kamer van Koophandel Noord-Nederland, NABC (Nederlands-Afrikaans Business Council) 
SANEC zijn lid. Daarnaast is er een clublidmaatschap met de Swedish Chamber